top of page

Over ons

Vanuit de wens gemeenschappelijk te wonen, zaken te delen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen hebben wij een vereniging opgericht met een groep gelijkgestemden. Een zogenoemd CPO project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Wij willen de wereld een stukje beter maken.

Wij, toekomstige bewoners van het gemeenschappelijk wonen project Cape Botanica hebben een vereniging opgericht met als doel: het ontwikkelen, bouwen en beheren van een woon/werkvoorziening voor een gemeenschap van bewoners. Wij zoeken naar een combinatie van goed wederzijds sociaal contact en onderlinge betrokkenheid. De groep wil een voorbeeldfunctie zijn op het gebied van duurzaam leven in sociale verbondenheid. Zij wil een pioniersfunctie vervullen in de transformatie naar een duurzame leefomgeving met ruimte voor tuinieren. Een groene oase realiseren, een fijne plek waar kinderen kunnen spelen. Het project omvat koopwoningen in verschillende afmetingen voor allerlei soorten huishoudens. De bewoners kiezen er bewust voor om naast elkaar te wonen en beschikken daartoe over een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, maar hebben daarbij ook een zelfstandige woning. Iedereen kan zo voor zichzelf de juiste balans zoeken tussen "privé" en "samen".    

Visie

kelly-sikkema-eSQNlt0QmXI-unsplash.jpg

Duurzaamheid

Cape Botanica is duurzaam voor de omgeving omdat:

 • De bewoners door het ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van het project keuzes maken die ecologisch verantwoord zijn.  

 • De bewoners kiezen voor een duurzame levenswijze: hun vraag naar energie, water en consumptie te beperken en om te delen: gereedschap,  een elektrische auto en eventueel een bootje. Doel is om de omgeving zo min mogelijk te vervuilen en zo mee te werken aan een beperkte ecologische voetafdruk op de aarde. 

 • De creativiteit van de bewoners wordt gestimuleerd om nieuwe duurzame projecten te ontwikkelen.

 • De bewoners een bijdrage willen leveren aan de buurt en buurtbewoners uit te nodigen bij activiteiten.

Cape Botanica is voor mensen duurzaam omdat:

 • De bewoners gemeenschappelijke ruimten en functies willen delen, om elkaar te ontmoeten en/of activiteiten te ondernemen.

Hierbij wordt gedoeld op faciliteiten voor:

 • Duurzame activiteiten- bijvoorbeeld een duurzame moestuin, afvalscheiding, elektrische auto delen, wateropvang, was- en schoonmaakmiddelen.

 • Educatie en voorlichting, open dagen en rondleidingen.

 • Creatieve activiteiten: muziek-en filmavonden organiseren, beeldende vorming, workshops.

 • Ondernemerschap:  kleinschalig en duurzaam: voedsel, kleding, huisraad, gezamenlijk eten met buurtgenoten, werken vanuit huis.

 • Ontspanning: Feesten, dansen, gezamenlijk eten, sport.

 • Het gebouw is levensloopbestendig, met inpassing van Domotica, ook voor de energiehuishouding.

buiksloterham-7371470.jpeg

 Cape Botanica Buiksloterham Amsterdam
Voorstel 2015

CityPlots-7372000.jpeg

Cape Botanica City Plots Amsterdam
Voorstel 2016

bottom of page