top of page

Scenario's

Wij focussen ons op dit moment op 2 scenario's:

Een villa delen of een groep Tiny Houses plaatsen.

Een combinatie is mogelijk.

Het zoekgebied naar een geschikt kavel of pand is uitgebreid rond de gemeente Amsterdam en richting de kust. Redenen hiervoor zijn de enorme prijsstijgingen voor kavels en erfpacht in Amsterdam en de hoge mate van verstedelijking in de uitbreidingsgebieden, waar wij onze doelstellingen niet kunnen realiseren. 

bottom of page